Labvet.cz

Vítejte na stránce veterinární laboratoře Labvet.cz

Laboratoř existuje od konce šedesátých let. V té době to byla organizace Městské veterinární správy v Praze a sloužila jako referenční pracoviště všem veterinárním ordinacím v Praze. Tehdy byly dvě, v osmdesátých letech přibyla třetí. To se laboratoř z Košíř přestěhovala do rušených holešovických jatek a sídlí v místě, kde dříve měla veterinární laboratoř právě jatka.

Dnes je v Praze na 140 soukromých veterinárních ordinací, klinik a nemocnic, možná i víc. Zdaleka ne všichni využívají našich služeb, protože konkurence je jako ve většině oborů lidské činnosti veliká. Abychom s konkurencí udrželi krok, rozšiřujeme naše služby o vyšetření, která byla ještě nedávno dostupná jen v zahraničí nebo neúnosně nákladná.

Naší takovou vlajkovou lodí je reprodukce psů. Určujeme chovatelům den krytí a provádíme řadu vyšetření, která jsou potřebná k uchovnění nebo vyšetření zdravotního stavu. odebíráme materiál na genetická vyšetření.

Další specializací je dermatologie a alergologie. Jsou to obtíže, které bývají úporné a často se vrací. Důležitá je přesná diagnóza a tady hraje laboratoř nezastupitelnou roli.

Pro kolegy veterináře zajišťujeme řadu běžných klinických vyšetření krve, trusu, moči, tkání a seškrabů z kůže a stěrů ze sliznic. Většina ordinací je dnes vybavena vlastními laboratorními přístroji, ale výkonné a přesné přístroje laboratoře nejsou schopny spolehlivě nahradit.

V poslední době jsme se pustili i do osvětové činnosti. Pořádáme přednášky a webináře, nahráváme podcasty na veterinární témata. Rádi bychom také zejména chovatelům psů vštípili, že pravidelné odčervování postrádá význam a lepší je pravidelně nechat vyšetřit trus.